CZERWIEC 2019: Spotkanie z Sarą Bolka-Twyrdy
MAJ 2019: Pierwszy Retro Hack Day

Międzypowiatowy Przedmaturalny Konkurs Matematyczny
Nauka, zabawa, wypoczynek i integracja

Instrukcje instalacji oprogramowania