Zasady oceniania projektów
interdyscyplinarnych Codex1
tworzonych w edytorze tekstu


UWAGA - można się skonsultować z nauczycielem na każdym etapie tworzenia projektu. Wręcz jest to wskazane.


Etap 0 - weryfikacja wersji elektronicznej

Sprawdzane jest czy przesłany projekt ma format PDF. Jeśli nie praca otrzymuje minus 6 punktów.

Etap 1 - weryfikacja Codex1

Projekt przesłany w pliku PDF przechodzi weryfikację wg standardu Codex1.
Minus 1 punkt
za każdą odpowiedź "NIE" - zobacz jakie są pytania.

Etap 2 - Część teoretyczna

plus 1 punkt - jeśli są opisane wszystkie zagadnienia teoretyczne wymienione w treści polecenia.
plus 1 punkt - jeśli ilość własnych informacji (niepodkreślone), jest większa niż ilość informacji pochodzących ze źródeł (podkreślone i ponumerowane).

W tym etapie jest też sprawdzone, czy informacje własne (niepodkreślone) nie są plagiatem (jeśli są - tzw. fragmenty wypowiedzi będą w sieci - praca zostanie odrzucona z oceną 1).

Etap 3 - Część praktyczna

maksymalnie plus 2 punkty - oceniane jest zaangażowanie w stworzenie części praktycznej oraz efekt prac.

Etap 4 - Wnioski

plus 1 punkt - sprawdzane jest czy wnioski zajmują minimum 1/2 strony oraz 1/4 pracy (nie licząc zdjęć oraz strony ze źródłami i strony tytułowej)

Etap 5 - Dodatek

plus 1 punkt - sprawdzane jest czy został wykonany punkt o nazwie Dodatek

Etap 6 - Wystawienie oceny

Zliczane są punkty, które są równoznaczne z uzyskaną oceną (6-cel, 5-bdb, 4-db, 3-dst, 2-dop, 1 i mniej to ocena ndst)


Zanim oddasz pracę do oceny sprawdź najczęściej popełniane błędy, które wpływają na ocenę:

 • (Błąd 1) Jeśli w pracy pokazujesz kod programu pamiętaj aby wkleić go jako obraz (zrzut ekranu z kodu) i podpisać jak każdy inny obrazek.
 • (Błąd 2) Pamiętaj o formacie PDF.
 • (Błąd 3) Nie można oddać pracy w formie wydruku.
 • (Błąd 4) Jeśli w pracy była do zrobienia ankieta - dołącz ją do pracy (treści pytań) - nie wystarczą same wyniki!
 • (Błąd 5) Podawanie wyników ankiety to nadal część praktyczna a nie wnioski.
 • (Błąd 6) Jeśli ankieta dotyczy np. 10 osób, w pracy musi pojawić się dowód oddania 10 głosów (np. zdjęcie widocznych wypełnionych ankiet).
 • (Błąd 7) Jeśli praca wymagała stworzenia dodatkowych plików należy spakować w ZIP razem z pracą, podać w pracy linki do ich pobrania.
 • (Błąd 8) Uważaj na punktowanie - jedyna opcja punktowania to 1, 1.1, 1.2, 1.2.2 i odpowiednie wcięcia w kolejnych linijkach
 • (Błąd 9) Pamiętaj przypisy (numerowanie źródeł) wklejamy na końcu pracy
 • (Błąd 10) Niepodkreślone fragmenty w pracy będą sprawdzane przez system antyplagiatowy - nie kopiuj z sieci lub innych prac (zwłaszcza recenzji)!
 • (Błąd 11) Pamiętaj, aby część praktyczną, wnioski zaczynać od nowej strony. Ciężko będzie ocenić wnioski jak nie wiadomo gdzie się zaczynają.
 • (Błąd 12) Na stronie tytułowej nie umieszczaj numeru strony. Pamiętaj o kodzie delta w stopce każdej strony.
 • (Błąd 13) Sprawdź czy zdjęcia zajmują całą szerokość strony. Jeśli mają białe tło - dodaj ramkę, lub przygotuj oddzielną poziomą stronę na każde zdjęcie.
 • (Błąd 14) Spójrz czy prawy margines jest mniejszy niż lewy