Prezentacja


UWAGA - jeśli nie podano inaczej to maksymalna data wygłoszenia prezentacji to
24 grudnia (pierwszy semestr)

Zasady oceniania Codex2:

Punty ujemne
Prezentacja w innym formacie niż PDF (minus 6 pkt.)
Brak wystąpienia publicznego (oddana tylko prezentacja) (minus 6 pkt.)
Niepoprawna data na slajdzie nr 2 (inna niż dzień wygłoszenia) (minus 1 pkt.)


Punkty dodatnie
1.
20 slajdów wg schematu poniżej (czarne tło, numeracja, mało tekstu, zdjęcia) (plus 1 pkt.)
2. Dziesięć pasujących zdjęć (najlepiej z tej strony) (slajdy 4-13) (plus 1 pkt.)
3. Wypowiedzi z pamięci (bez używania kartki, bez zbędnych przerw) (plus 1 pkt.)
4. Czas prezentacji nie większy niż 15 minut nie mniejszy niż 9 (plus 1 pkt.)
5. Wypowiedź powyżej 1 minuty od slajd 18 (plus 1 pkt.)

6. Wypowiedź powyżej 2 minut od slajd 18 (plus 1 pkt.)


Zliczane są punkty, które są równoznaczne z uzyskaną oceną
(6-cel, 5-bdb, 4-db, 3-dst, 2-dop, 1 i mniej to ocena ndst)

Należy uzgodnić z innymi uczniami w grupie wolne terminy!
Tematy prezentacji w jednej grupie nie mogą się powtarzać.
Obrazek

Slajd 1

Na slajdzie należy umieścić:
1. Logo Kopernik Code.
2. Imię i nazwisko autora prezentacji.
3. Nazwę klasy lub grupy.


Obrazek

Slajd 2

Na slajdzie należy umieścić:
1. Uzgodniony wcześniej termin wygłoszenia prezentacji
2. Prośbę o wyłączenie telefonów komórkowych.
3. Prośbę o skupienie uwagi na prezentacji.


Obrazek

Slajd 3 - Temat prezentacji

Na slajdzie należy umieścić:
1. Tezę, którą staramy się udowodnić lub jej zaprzeczyć.
2. Napis "czy to prawda?"
3. W narożniku numer slajdu 3/20
4. Kilka zdań o tym o czym będzie prezentacja


Obrazek

Slajdy 4-13 - część teoretyczna

Na slajdach należy umieścić:
1. Maksymalnie jedno zdjęcie najlepiej z PixaBuy.
2. Maksymalnie jedno zdanie tekstu związane z tym, o czym opowiadamy.
3. W narożniku numer slajdu X/20.


Obrazek

Slajd 14 - część praktyczna

Na slajdzie należy umieścić:
1. Jakie zadanie zostało wykonane w części praktycznej.
2. Czas jaki nam zajęło wykonanie części praktycznej.


Obrazek

Slajdy 15-17 - część praktyczna

Na slajdach należy umieścić:
1. Maksymalnie własne jedno zdjęcie.
2. Maksymalnie jedno zdanie tekstu związane z tym, o czym opowiadamy.
3. W narożniku numer slajdu X/20.


Obrazek

Slajd 18 - Wnioski

Na slajdzie należy umieścić:
1. Cztery krótkie zadania z wnioskami.
2. W narożniku numer slajdu 18/20.

Prezentując należy omówić na podstawie czego pojawił się dany wniosek. Wypowiedź kiedy widoczny jest ten slajd powinna trwać więcej niż 2 minuty.Obrazek

Slajd 19 - Potwierdzenie/Zaprzeczenie

Na slajdzie należy umieścić:
1. Tezę, którą staramy się udowodnić lub jej zaprzeczyć.
2. Napis "tak to prawda" lub napis "to nie jest prawda"Obrazek

Slajd 20 - Źródła

Na slajdzie należy umieścić:
1. Źródła z jakich korzystano przy stworzeniu prezentacji.
2. Adresy stron www z jakich korzystano.
3. Datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania prezentacji.

Należy pamiętać o umieszczeniu PixaBay w źródłach!

Fajnie polubić profil fb.com/kopernikcodeteam


WAŻNE - W tematach projektów jeżeli jest podana ilość stron
to nie dotyczy to prezentacji Codex2