PRZYKŁADOWE TESTY - czas - około 145 minut (3 lekcje bez przerw)
do dyspozycji ucznia [komputer] bez dostępu do internetu oraz [zestaw plików]

ZADANIE 1 - 15%

ZADANIE 2 - 40%

ZADANIE 3 - 40%

ZADANIE 4 - 5%