Przygotuj komputer do nauki informatyki!

Na czas nauki w naszym liceum polecamy zastąpić system Windows systemem Ubuntu.
Komputery przygotowane wg tej instrukcji będziesz miał też do dyspozycji w szkole.
Na podobnie przygotowanym komputerze będziesz mógł zdawać maturę z informatyki.


Obraz


1. Zainstaluj UBUNTU wg tej instrukcji.

2.Uruchom ponownie komputer

3. Zaloguj się na konto administracyjne

4. Uruchom terminal (pierwsza ikona po lewej do góry i wpisz słowo terminal)

5. Wydaj kolejno polecenia:

rm pracownia

wget code.kopernik-leszno.pl/pracownia

chmod 777 pracownia

./pracownia

Kiedy komputer zapyta o hasło administratora podaj je i poczekaj aż komputer uruchomi się ponownie. W zależności od prędkości internetu może to potrwać około godziny. Na komputerze zostanie automatycznie zainstalowane całe niezbędne oprogramowanie.


Po restarcie w przypadku wolniejszych komputerów można wybrać okienka XFCE

Obrazek
Obrazek
Obrazek


Pozostałe bezpłatne aplikacje edukacyjne można zainstalować ręcznie
za pomocą programu "Oprogramowanie Ubuntu"

Przykładowe aplikacje:

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek