UWAGA - jeśli nie podano inaczej to maksymalna data wykonania projektów CODEX3 to 31 maja

UWAGA WAŻNE - członkowie grupy projektowej nie mogą być z jednego rocznika i muszą być uczniami szkoły!
W projektach grupowych musi być wykazana praca każdego członka zespołu, nawet jeżeli nie wykonuje zadania na ocenę.

 


Rozumiem zasady, chcę zobaczyć tematy