Uruchom Terminal i pobierz z internetu kod w c wydając polecenie:

wget "http://code.kopernik-leszno.pl/data/files/181/2048.c"

wyświetl kod aby sprawdzić czy plik został pobrany i aby zobaczyć jak został napisany:

cat 2048.c

Następnie skompiluj kod w c aby z kodu źródłowego stworzyć program

gcc 2048.c -o gra2048

sprawdź czy się pojawił na dysku plik gra2048 wpisując komendę ls i jeśli tak uruchom grę:

./gra2048