Programuj w Swift na Ubuntu


UWAGA! Po instalacji UBUNTU (np. 16.04 LST) należy doinstalować pakiet CLANG.
Aby to zrobić na koncie administracyjnym należy w terminalu wydać polecenie:

sudo apt-get install clang libicu-dev

Komputer zapyta o hasło administratora. Na wszystkie pojawiąjące się pytania należy odpowiedzieć twierdząco.
Ten fragment instrukcji wykonujemy tylko raz. W szkolnej pracowni prawdopodobnie został już wykonany.


1. Pobierz Swift

Na stronie swift.org znajdziesz wersję Open Source Swifta dla UBUNTU. Pobierz plik ze strony Swifta lub jego kopię z naszego serwera.

Możesz też to zrobić bez użycia przeglądarki i wpisać w terminalu (gdy nie było jeszcze folderu Pobrane):

mkdir Pobrane

a potem komendę do pobrania pliku Swift:

wget -P ~/Pobrane/ "http://code.kopernik-leszno.pl/swift-4.0.3-RELEASE-ubuntu16.04.tar.gz"

Obrazek

2. Uruchom Terminal

Przygotuj SWIFT do pracy z Ubuntu. Wydaj kolejno polecenia:

a) wejdź do folderu z pobranym wcześniej Swift

cd Pobrane

b) rozpakuj Swift

tar -xf swift-4.0.3-RELEASE-ubuntu16.04.tar.gz

c) ustaw ścieżkę dostępu

export PATH=~/Pobrane/swift-4.0.3-RELEASE-ubuntu16.04/usr/bin/:"${PATH}"

Uwaga, punkt (c) musisz wykonać ponownie jeśli zamkniesz okno terminala.
Przy innej wersji Swifta zmień nazwę pliku swift-4.0.3-RELEASE-ubuntu16.04.tar.gz na właściwą dla pobranej wersji. Możesz używać klawisza TAB po wpisaniu swift-4... aby automatycznie dokończyć pisanie nazwy pliku.


Obrazek

3. Przykładowy program

Napisz swój program używając edytora gedit. Wydaj polecenie:

gedit program.swift

Po napisaniu zapisz swój program i zamknij edytor gedit.

Obrazek

4. Uruchom program

Aby uruchomić napisany program wydaj polecenie:

swift program.swift

Jeśli program ma błędy, lub aby napisać ciąg dalszy programu wróć do pkt. 3

Obrazek

Kompilacja kodu (opcja)

Możesz skompilować swój program pod Ubuntu w dla kogoś kto nie ma Swifta. Nie będzie miał też dostępu do kodu źródłowego. Wystarczy wydać polecenie:

swiftc program.swift

W folderze pojawi się plik program (zielony), który możesz udostępnić innemu użytkownikowi Ubuntu.

Obrazek

Jeżeli nie chcesz za każdym razem na lekcji instalować Swift na koncie gościa - zapoznaj się z tymi informacjami.