Temat 1

Pseudokod i podejście algorytmiczne w języku programowania

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 175

Temat 2

Algorytm z warunkami

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 174

Temat 3

Algorytm z warunkami zagnieżdżonymi

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 173

Temat 4

Operatory logiczne

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 172

Temat 5

Iteracja

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 171

Temat 6

Tablice i słowniki

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 170

Temat 7

Pętle

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 169

Temat 8

Pętle zagnieżdżone

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 168

Temat 9

Losowanie liczb

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 167

Temat 10

Typy danych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 166

Temat 11

Funkcje

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 165

Temat 12

Sposoby przekazywania parametrów w funkcjach

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 164

Temat 13

Zasięg zmiennej

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 163

Temat 14

Silnia - iteracja

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 162

Temat 15

Algorytm Euklidesa - iteracja

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 161

Temat 16

Algorytm NWD - iteracja

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 160

Temat 17

Liczby Fibonacciego i schemat Hornera - iteracja

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 159

Temat 18

Szukanie minimum i maksimum w zbiorze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 158

Temat 19

Wydawanie reszty metodą zachłanną

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 157

Temat 20

Sito Eratostenesa

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 156

Temat 21

Rozkładanie liczby na czynniki pierwsze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 155

Temat 22

Badanie czy liczba jest pierwszą

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 154

Temat 23

Badanie czy liczba jest doskonała

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 153

Temat 24

Odwrotna notacja polska

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 152

Temat 25

Silnia - rekurencja

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 151

Temat 26

Algorytm Euklidesa - rekurencja

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 150

Temat 27

Algorytm NWD - rekurencja

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 149

Temat 28

Liczby Fibonacciego - rekurencja

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 148

Temat 29

Sortowanie przez wybór

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 147

Temat 30

Sortowanie bąbelkowe

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 146

Temat 31

Algorytm dziel i zwyciężaj i wyszukiwanie binarne

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 145

Temat 32

Złożoność obliczeniowa i efektywność algorytmów

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 144

Temat 33

Własne typy danych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 143

Temat 34

Sprawdzanie poprawności danych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 142

Temat 35

Przetwarzanie plików

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 141

Temat 36

Lista jednokierunkowa

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 140

Temat 37

Drzewa binarne

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 139

Temat 38

Wieże Hanoi

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 138

Temat 39

Szybkie podnoszenie do potęgi

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 137

Temat 40

Algorytmy z brakiem określonej ilości iteracji

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 136

Temat 41

Algorytmy badające własności geometryczne

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 135

Temat 42

Algorytmy kompresji stratnej i bezstratnej

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 134

Temat 43

Algorytmy szyfrowania

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 133

Temat 44

Błędy obliczeń i stabilność algorytmów

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 132

Temat 45

Logiczny model komputera i działanie procesora

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 131

Temat 46

Reprezentacja danych numerycznych w komputerze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 130

Temat 47

Systemy liczbowe - dwójkowy

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 129

Temat 48

Systemy liczbowe - szesnastkowy

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 128

Temat 49

Systemy operacyjne - Ubuntu Linux lub MacOS

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 127

Temat 50

Terminologia sieciowa i model warstwowy

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 126

Temat 51

Określanie ustawień sieciowych komputera i jego lokalizacja w sieci

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 125

Temat 52

Administrowanie siecią w architekturze klient-serwer

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 124

Temat 53

Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 123

Temat 54

Algorytmy iteracyjne w arkuszu kalkulacyjnych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 122

Temat 55

Prezentacja zależności funkcyjnych w arkuszu kalkulacyjnych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 121

Temat 56

Bazy danych - encje, atrybuty, krotki, klucze, kwerendy, redundancja, postać normalna

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 120

Temat 57

Importowanie i eksportowanie danych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 119

Temat 58

Korespondencja seryjna

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 118

Temat 59

Kwerendy SQL / HSQL

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 117

Temat 60

Aktualizacja, usuwanie i dodawanie danych do bazy

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 116

Temat 61

Przygotowanie projektu bazy danych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 115

Temat 62

Prezentacja projektu bazy danych lub innego projektu programistycznego

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 114

Temat 63

Klasyfikacja urządzeń multimedialnych i reprezentacja obrazu w komputerze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 113

Temat 64

Reprezentacja dźwięku i obrazu ruchomego w komputerze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 112

Temat 65

Zaawansowana grafika rastrowa, wektorowa i 3D

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 111

Temat 66

Dynamiczne przetwarzanie stron www

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 110

Temat 67

Przesyłanie danych za pomocą formularzy

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 109

Temat 68

Korzystanie z baz danych z poziomu PHP

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 108

Temat 70

Etyka i prawo

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 106

Algorytmika ćwiczenia

Ćwiczenia w Python i Swift mające na celu opanowanie podstawowych zasad programowania

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 334