Należy odszukać Product Ownera, który ma problem do rozwiązania oraz stworzyć grupę projektową Scrum (11 uczniów plus ScrumMaster plus Product Owner), która zajmie się rozwiązaniem problemu (lub wykonaniem zamówienia, stworzeniem produktu, aplikacji itp). ScrumMaster zapewni podczas wykonywania projektu komunikację pomiędzy grupą projektową a Product Ownerem.

Aby zacząć projekt należy przygotować dokument APP LOG i zgłosić się z nim do ScrumMastera na rozmowę.

Zaliczenie projektu następuję po wykonaniu trzech pełnych Sprintów (co potrwa minimum kwartał).

Szczegóły SCRUM dostępne tutaj.

Osoby wykonujące ten projekt (grupa projektowa) nie moga być z jednego rocznika.
(Projekt może być wykorzystany w ramach CAS)

Przykład wykonanego projektu - stworzenie gry Toguz Island - zobacz.