Należy odszukać Product Ownera (może być instytucja, stowarzyszenie, firma, osoba prywatna), który ma problem do rozwiązania oraz stworzyć grupę projektową Scrum (X-2 uczniów plus ScrumMaster plus Product Owner), która zajmie się rozwiązaniem problemu (lub wykonaniem zamówienia, stworzeniem produktu, aplikacji itp). ScrumMaster zapewni podczas wykonywania projektu komunikację pomiędzy grupą projektową a Product Ownerem.

Aby zacząć projekt należy przygotować dokument APP LOG i zgłosić się z nim do ScrumMastera na rozmowę.

Zaliczenie projektu następuję po wykonaniu trzech pełnych Sprintów (co potrwa minimum kwartał).

Szczegóły SCRUM dostępne tutaj.

Osoby wykonujące ten projekt (grupa projektowa) nie moga być z jednego rocznika.
(Projekt może być wykorzystany w ramach CAS)

Przykład wykonanego projektu - Toguz Island - zobacz
Przykład wykonanego projektu - Magic the Gathering - zobacz

X musi być większe niż 5.