materiały dla pierwszych klas

TEMAT 1

Podstawowe pojęcia IT

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 89

TEMAT 2

Edycja podania lub pisma urzędowego w edytorze tekstu oraz zasady standardu CODEX1

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 88

TEMAT 3

Budowa komputera i systemy liczbowe

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 87

TEMAT 4

Budowa sieci komputerowej i internetu

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 86

TEMAT 5

Zagrożenia i szanse wynikające z rozwoju informatyki

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 85

TEMAT 6

Komunikacja w sieci

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 84

TEMAT 7

Algorytmika

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 83

TEMAT 8

Grafika wektorowa - rysunki

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 82

TEMAT 9

Grafika rastrowa - zdjęcia

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 81

TEMAT 10

Tworzenie prezentacji multimedialnych i gier w programie Scratch

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 80

TEMAT 11

Elementy języka HTML

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 79

TEMAT 12

Podstawy DTP

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 78

TEMAT 13

Budżet domowy w arkuszu kalkulacyjnym

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 77

TEMAT 14

Projekt relacyjnej bazy danych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 76

TEMAT 15

Historia informatyki

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 75

TEMAT 16

Wyszukiwanie informacji w internecie oraz ocena wiarygodności informacji

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 90

TEMAT 17

Nauka logiki poprzez gry planszowe

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 91