CEL: NAUKA PROGRAMOWANIA

WYKORZYSTUJEMY: NA START JĘZYK PROGRAMOWANIA SWIFT, POTEM JĘZYK PYTHON


Semestr pierwszy

ZADANIE A
Termin do 23 grudnia

- Wykonanie niewykonanego wcześniej projektu z Codex1 lub Codex2 lub Codex3 lub Scrum (waga oceny 3)

ZADANIE B (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu B, C, D lub M1, M2)
Termin do 1 listopada

- Wykonanie testu T3 przy rzutniku (6 losowych pytań) (waga oceny 1)

ZADANIE C (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu B, C, D lub M1, M2)
Termin do 1 listopada

- Test na papierze Poziom A (pytania) (waga oceny 2)

Semestr drugi

ZADANIE A (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu B, C, D lub M1, M2)
Termin do 15 marca

- Wykonanie losowego testu T4 przy rzutniku (6 losowych pytań) (waga oceny 1)

ZADANIE B (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu B, C, D lub M1, M2)
Termin do 15 kwietnia

- Test na papierze Poziom B (pytania) (waga oceny 2)

ZADANIE C
Termin do 15 maja

- Projekt programistyczny z prezentacją (stworzenie własnej gry w Python lub Swift lub C++, waga oceny 4) - pobierz howto

ZADANIE D
Termin do 15 maja

- Wykonanie niewykonanego wcześniej projektu z Codex1 lub Codex2 lub Codex3 lub Scrum (waga oceny 3)

ZADANIE E (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu B, C, D lub M1, M2)
Termin do 15 kwietnia

- Programowanie przy rzutniku (waga oceny 1)