DZIAŁANIA CODE KOPERNIK:   
MAJ 2020: Pierwszy Retro Hack Day   
LISTOPAD 2019: Spotkanie z Wojtkiem Sterną   
PAŹDZIERNIK 2019: Spotkanie z Kajetanem Dymkiewiczem   
CZERWIEC 2019: Spotkanie z Sarą Bolka-Twyrdy   
28 MAJA 2019: Tech Talk zaczyna się w Lesznie   
16 KWIETNIA 2019: Tech Talk zaczyna się w Lesznie   

   KLASY POLITECHNICZNE KOPERNIKA:
   Sukces siatkarek
   Kolejny sukces
   Uroczystość zakończenia szkoły
   Międzypowiatowy Przedmaturalny Konkurs Matematyczny
   Warsztaty z fundacją Euroweek
   LXVIII Olimpiada Fizyczna w Poznaniu

KLASA PIERWSZA LICEUM

WYKORZYSTUJEMY: SYSTEM UBUNTU, JĘZYK PROGRAMOWANIA SCRATCH


Semestr pierwszy

FIRST PROJECT 

- Wygłoszeni prezentacji Codex2 zgodnie z zasadami oceniania (waga oceny 3)

  • daty prezentacji należy ustalić tak, aby wszyscy w grupie zdążyli wygłosić prezentacje w terminie
  • tematy prezentacji w danej grupie nie mogą się powtarzać

ALGORYTMIKA
- Wykonanie testu T1 (waga oceny 1)
- Wykonanie testu T2 (waga oceny 2)

Semestr drugi

SECOND PROJECT

- Wykonanie dowolnego projektu z Codex1b (waga oceny 3)
  (można ten sam temat, który był prezentowany w First Project) 

ALGORYTMIKA
- Test z algorytmiki na papierze Scratch POZIOM A (pytania) (waga oceny 3)

- Wykonanie testu T2 przy rzutniku (6 losowych pytań) (waga oceny 2)

FINAL PROJECT (temat może zostać zasugerowany przez nauczyciela)

- Wykonanie dowolnego niewykonanego wcześniej projektu z Codex1b lub Codex3 (waga oceny 3)
(od 9.2019 można nie robić FINAL PROJECT jeśli SECOND PROJECT był grupowy)