KLASA PIERWSZA LICEUM

WYKORZYSTUJEMY: SYSTEM UBUNTU, JĘZYK PROGRAMOWANIA SCRATCH


Semestr pierwszy

ZADANIE A
Termin do 23 grudnia

- Wygłoszenie prezentacji Codex2 zgodnie z zasadami oceniania (waga oceny 3)

  • daty prezentacji należy ustalić tak, aby wszyscy w grupie zdążyli wygłosić prezentacje w terminie
  • tematy prezentacji w danej grupie nie mogą się powtarzać
  • listę nazwisk, wybranych tematów (kody delta) i dat prezentacji przygotowuje i zmienia przewodniczący grupy
  • zamiast wygłoszenia prezentacji można wykonać jeden z projektów Codex3

ZADANIE B (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu A, B, C lub D oraz M1 i M2)
Termin do 1 października

- Wykonanie testu T0 na 100% (przesłanie Screena z wykonanego testu) (waga 1)

ZADANIE C
Termin do 1 października

- Uruchomienie kanału komunikacji dla klasy na Chmurze 365 (waga 2)

Semestr drugi

ZADANIE A (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu A, B, C lub D oraz M1 i M2)

Termin do 15 maja
- Test z algorytmiki na papierze Scratch POZIOM A (pytania) (waga oceny 3)

ZADANIE B (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu A, B, C lub D oraz M1 i M2)
Termin do 15 marca
- Wykonanie testu T1 przy rzutniku - 6 losowych pytań (waga 1)

ZADANIE C (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu A, B, C lub D oraz M1 i M2)

Termin do 15 kwietnia
- Wykonanie testu T2 przy rzutniku - 6 losowych pytań (waga 1)

ZADANIE D
Termin do 15 maja

- Wykonanie dowolnego projektu z Codex1 lub Codex3 lub Scrum (waga oceny 3)

ZADANIE E
Termin do 15 marca

- Wykonanie testu X1 na 100% (przesłanie Screena z wykonanego testu) (waga 1)
  Wszystkie daty pochodzą z kalendarium informatycznego z serwisu Wikipedia
  Baza wszystkich pytań znajduje się tutaj

ZADANIE F
Termin do 15 kwietnia

- Wykonanie pracy multimedialnej (film lub MS-Sway - projekt grupowy 2-3 osoby) (waga 2)