NAJBLIŻSZE PLANY CODE KOPERNIK:

CO NOWEGO W SZKOLE:

KLASA PIERWSZA LICEUM

WYKORZYSTUJEMY: SYSTEM UBUNTU, JĘZYK PROGRAMOWANIA SCRATCH


Semestr pierwszy

FIRST PROJECT 

- Wygłoszeni prezentacji Codex2 zgodnie z zasadami oceniania (waga oceny 3)

  • daty prezentacji należy ustalić tak, aby wszyscy w grupie zdążyli wygłosić prezentacje w terminie
  • tematy prezentacji w danej grupie nie mogą się powtarzać

ALGORYTMIKA
- Wykonanie testu T1 (waga oceny 1)
- Wykonanie testu T2 (waga oceny 2)

Semestr drugi

SECOND PROJECT

- Wykonanie dowolnego niewykonanego wcześniej projektu z Codex1b (waga oceny 3)
  (można ten sam temat, który był prezentowany w First Project) 

ALGORYTMIKA
- Test z algorytmiki na papierze Scratch POZIOM A (pytania) (waga oceny 3)

- Wykonanie testu T2 przy rzutniku (6 losowych pytań) (waga oceny 2)

FINAL PROJECT (temat może zostać zasugerowany przez nauczyciela)

- Wykonanie dowolnego niewykonanego wcześniej projektu z Codex1b lub Codex3 (waga oceny 3)