14 zadań z programowania, które należy umieć samodzielnie
wykonać, jeśli myślisz o dalszej nauce informatyki

Zadanie 1

Napisz program, który z trzech podanych długości boków a,b,c sprawdzi, czy trójkąt jest równoboczny.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 18

Zadanie 2

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zrobić kwadrat czy nie można.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 17

Zadanie 3

Napisz program, który sprawdzi czy podana liczba x jest parzysta i podzielna przez 5.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 16

Zadanie 4

Napisz program, który sprawdzi, czy dwie liczby a i b są nieparzyste i jeśli obie są to program policzy ich sumę.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 15

Zadanie 5

Napisz program, który sprawdzi, czy trójkąt a,b,c jest równoramienny.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 14

Zadanie 6

Napisz program, który poda największą liczbę z trzech podanych.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 13

Zadanie 7

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zbudować prostokąt, a jeśli można to czy można zbudować z nich kwadrat. Użyj operatorów logicznych.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 12

Zadanie 8

Napisz program, który policzy pole kwadratu o boku a, jeśli jego obwód jest parzysty. Jeśli nie jest program ma napisać: nie mogę policzyć tego zadania.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 11

Zadanie 9

Stwórz tablicę 10 losowych liczb, następnie policz sumę liczb w tablicy.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 10

Zadanie 10

Napisz program, który policzy sumę wszystkich liczb parzystych z zakresu od 1 do 100.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 9

Zadanie 11

Napisz program, który policzy silnie z liczby x.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 8

Zadanie 12

Napisz program, który wyświetli tabliczkę mnożenia od 1 do 100.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 19

Zadanie 13

Napisz program, który znajdzie najmniejszą liczbę w tablicy.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 20

Zadanie 14

Sortowanie - poukładaj kolejno liczby w tablicy metodą bąbelkową.

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 21