materiały dla klas 7-8 szkoły podstawowej oraz klas 1 liceum

Co to za projekt?

"Podstawy algorytmiki" to projekt międzyklasowy II LO, w którym prezentujemy kilkanaście podstawowych algorytmów stworzonych w różnych językach programowania. Ma on na celu pokazanie, że nie jest istotny język programowania, jakiego się nauczymy, a sposób myślenia i algorytm. Zadania wykon…

Czytaj więcej
Zadanie 1

Napisz program, który z trzech podanych długości boków a,b,c sprawdzi, czy trójkąt jest równoboczny.

Czytaj więcej
Zadanie 2

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zrobić kwadrat czy nie można.

Czytaj więcej
Zadanie 4

Napisz program, który sprawdzi, czy dwie liczby a i b są nieparzyste i jeśli obie są to program policzy ich sumę.

Czytaj więcej
Zadanie 7

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zbudować prostokąt, a jeśli można to czy można zbudować z nich kwadrat. Użyj operatorów logicznych.

Czytaj więcej
Zadanie 8

Napisz program, który policzy pole kwadratu o boku a, jeśli jego obwód jest parzysty. Jeśli nie jest program ma napisać: nie mogę policzyć tego zadania.

Czytaj więcej