NAJBLIŻSZE PLANY CODE KOPERNIK:

CO NOWEGO W SZKOLE:

14 zadań z programowania, które należy umieć samodzielnie
wykonać, jeśli myślisz o dalszej nauce informatyki

Zadanie 1

Napisz program, który z trzech podanych długości boków a,b,c sprawdzi, czy trójkąt jest równoboczny.

Czytaj więcej
Zadanie 2

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zrobić kwadrat czy nie można.

Czytaj więcej
Zadanie 4

Napisz program, który sprawdzi, czy dwie liczby a i b są nieparzyste i jeśli obie są to program policzy ich sumę.

Czytaj więcej
Zadanie 7

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zbudować prostokąt, a jeśli można to czy można zbudować z nich kwadrat. Użyj operatorów logicznych.

Czytaj więcej
Zadanie 8

Napisz program, który policzy pole kwadratu o boku a, jeśli jego obwód jest parzysty. Jeśli nie jest program ma napisać: nie mogę policzyć tego zadania.

Czytaj więcej