KOPERNIK INFORMATYKA
www.code.kopernik-leszno.pl

Strona przeznaczona jest dla uczniów IILO w Lesznie oraz uczestników Klubu Zdolnego Ucznia. Prezentujemy na niej zadania oraz materiały edukacyjne, które można wykorzystać w nauce informatyki. Materiały są tworzone przez uczniów oraz zespół przedmiotowy nauczycieli informatyki. Na stronie znajdują się też tematy projektów interdyscyplinarnych, jakie należy wykonać w ciągu roku szkolnego oraz informacje z ich realizacji. Na stronie znajdują się również kursy programowania oraz testy on-line.

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania, skontaktuj się z nami pod adresem code@kopernik-leszno.pl. Jeśli chcesz przyłaczyć się do grupy Kopernik Code Team, zapraszamy do osobistego kontaktu z nauczycielami informatyki.

(c) Dominik Sieciński, IILO Lesznomateriały dla pierwszych klas

Zadanie 1

Napisz program, który z trzech podanych długości boków a,b,c sprawdzi, czy trójkąt jest równoboczny.

Czytaj więcej
Zadanie 2

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zrobić kwadrat czy nie można.

Czytaj więcej
Zadanie 4

Napisz program, który sprawdzi, czy dwie liczby a i b są nieparzyste i jeśli obie są to program policzy ich sumę.

Czytaj więcej
Zadanie 7

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zbudować prostokąt, a jeśli można to czy można zbudować z nich kwadrat. Użyj operatorów logicznych.

Czytaj więcej
Zadanie 8

Napisz program, który policzy pole kwadratu o boku a, jeśli jego obwód jest parzysty. Jeśli nie jest program ma napisać: nie mogę policzyć tego zadania.

Czytaj więcej