DZIAŁANIA CODE KOPERNIK:   
MAJ 2020: Pierwszy Retro Hack Day   
LISTOPAD 2019: Spotkanie z Wojtkiem Sterną   
PAŹDZIERNIK 2019: Spotkanie z Kajetanem Dymkiewiczem   
CZERWIEC 2019: Spotkanie z Sarą Bolka-Twyrdy   
28 MAJA 2019: Tech Talk zaczyna się w Lesznie   
16 KWIETNIA 2019: Tech Talk zaczyna się w Lesznie   

   KLASY POLITECHNICZNE KOPERNIKA:
   Sukces siatkarek
   Kolejny sukces
   Uroczystość zakończenia szkoły
   Międzypowiatowy Przedmaturalny Konkurs Matematyczny
   Warsztaty z fundacją Euroweek
   LXVIII Olimpiada Fizyczna w Poznaniu

14 zadań z programowania, które należy umieć samodzielnie
wykonać, jeśli myślisz o dalszej nauce informatyki

Zadanie 1

Napisz program, który z trzech podanych długości boków a,b,c sprawdzi, czy trójkąt jest równoboczny.

Czytaj więcej
Zadanie 2

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zrobić kwadrat czy nie można.

Czytaj więcej
Zadanie 4

Napisz program, który sprawdzi, czy dwie liczby a i b są nieparzyste i jeśli obie są to program policzy ich sumę.

Czytaj więcej
Zadanie 7

Napisz program, który z czterech podanych boków sprawdzi, czy można zbudować prostokąt, a jeśli można to czy można zbudować z nich kwadrat. Użyj operatorów logicznych.

Czytaj więcej
Zadanie 8

Napisz program, który policzy pole kwadratu o boku a, jeśli jego obwód jest parzysty. Jeśli nie jest program ma napisać: nie mogę policzyć tego zadania.

Czytaj więcej