Projekt polega na przygotowaniu i poprowadzeniu 30 minutowego wykładu dla minimum 10 chętnych słychaczy
poświęconego przedstawieniu zadania oraz rozwiązania tego zadania. Wykład nie może być przeprowadzony w czasie lekcji.

Zadanie należy pobrać ze tej strony z działu 5, 6 7 lub 8.
Nie można wybrać zadania które jest już wykonane w załączniku do tego projektu.

Należy również przygotować PDF z zadaniem i opisanym sposobem jego rozwiązania.

PDF należy przygotować w standardzie Codex1, a na końcu pracy dodać zdanie:
"Zgadzam się na udostępnienie naszej pracy na stronie www.code.kopernik-leszno.pl"