spis tematów, które należy opanować przed
przystąpieniem do matury z informatyki

Temat 56

Bazy danych - encje, atrybuty, krotki, klucze, kwerendy, redundancja, postać normalna

Czytaj więcej