CO NOWEGO W CODE KOPERNIK:   
LISTOPAD 2019: Spotkanie z Wojtkiem Sterną   
PAŹDZIERNIK 2019: Spotkanie z Kajetanem Dymkiewiczem   
10 CZERWCA 2019: Spotkanie z Sarą Bolka-Twyrdy   
28 MAJA 2019: Tech Talk zaczyna się w Lesznie   
16 KWIETNIA 2019: Tech Talk zaczyna się w Lesznie   
5 KWIETNIA 2019: Naszym gościem ON-LINE był Bartoszem Chodorowskim   

   CO NOWEGO W IILO KOPERNIK:
   Kopernik na zawodach CZECH OPEN
   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19
   Leszczyńskie Laury Oświaty 2019 rozdane!
   Każdy znaczek wpsiera misje
   Nasi uczniowie wspierają innych
   Pomagamy

spis tematów, które należy opanować przed
przystąpieniem do matury z informatyki

Temat 1

Pseudokod i podejście algorytmiczne w języku programowania

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 175

Temat 18

Szukanie minimum i maksimum w zbiorze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 158

Temat 19

Wydawanie reszty metodą zachłanną

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 157

Temat 20

Sito Eratostenesa

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 156

Temat 21

Rozkładanie liczby na czynniki pierwsze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 155

Temat 23

Badanie czy liczba jest doskonała

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 153

Temat 24

Odwrotna notacja polska

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 152

Temat 31

Algorytm dziel i zwyciężaj i wyszukiwanie binarne

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 145

Temat 32

Złożoność obliczeniowa i efektywność algorytmów

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 144

Temat 34

Sprawdzanie poprawności danych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 142

Temat 35

Przetwarzanie plików

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 141

Temat 36

Lista jednokierunkowa

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 140

Temat 37

Drzewa binarne

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 139

Temat 38

Wieże Hanoi

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 138

Temat 39

Szybkie podnoszenie do potęgi

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 137

Temat 40

Algorytmy z brakiem określonej ilości iteracji

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 136

Temat 41

Algorytmy badające własności geometryczne

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 135

Temat 42

Algorytmy kompresji stratnej i bezstratnej

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 134

Temat 43

Algorytmy szyfrowania

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 133

Temat 44

Błędy obliczeń i stabilność algorytmów

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 132

Temat 45

Logiczny model komputera i działanie procesora

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 131

Temat 46

Reprezentacja danych numerycznych w komputerze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 130

Temat 50

Terminologia sieciowa i model warstwowy

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 126

Temat 51

Określanie ustawień sieciowych komputera i jego lokalizacja w sieci

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 125

Temat 52

Administrowanie siecią w architekturze klient-serwer

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 124

Temat 53

Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 123

Temat 54

Algorytmy iteracyjne w arkuszu kalkulacyjnych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 122

Temat 55

Prezentacja zależności funkcyjnych w arkuszu kalkulacyjnych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 121

Temat 56

Bazy danych - encje, atrybuty, krotki, klucze, kwerendy, redundancja, postać normalna

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 120

Temat 57

Importowanie i eksportowanie danych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 119

Temat 58

Korespondencja seryjna

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 118

Temat 59

Kwerendy SQL / HSQL

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 117

Temat 60

Aktualizacja, usuwanie i dodawanie danych do bazy

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 116

Temat 61

Przygotowanie projektu bazy danych

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 115

Temat 63

Klasyfikacja urządzeń multimedialnych i reprezentacja obrazu w komputerze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 113

Temat 64

Reprezentacja dźwięku i obrazu ruchomego w komputerze

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 112

Temat 65

Zaawansowana grafika rastrowa, wektorowa i 3D

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 111

Temat 66

Dynamiczne przetwarzanie stron www

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 110

Temat 67

Przesyłanie danych za pomocą formularzy

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 109

Temat 68

Korzystanie z baz danych z poziomu PHP

Masz pytania? Podaj
nauczycielowi kod delta 108