Klub Zdolnego Ucznia - informatyka


Obrazek

Semestr II

1. Wykonanie testu T3 przy rzutniku
2. Wykonanie przykładowych programów
   - język Apple Swift
   - język Python
   - język PHP
   - język Scratch

3. Wygłoszenie prezentacji (konkurs)

Obrazek

Dodatkowe informacje o KZU, terminy spotkań i zasady rekrutacji
na stronie www.kzu.kopernik-leszno.pl