KLASA MATURALNA

WYKORZYSTUJEMY JĘZYK PROGRAMOWANIA PYTHON I SYSTEM UBUNTU Z LIBRE OFFICE


Semestr pierwszy

Wykonanie wybranego z listy niewykonanego wcześniej projektu z Codex1 (waga oceny 3)
Planowane dwie kartkówki - losowo z działów 1,2,3 i 4

Semestr drugi

"Mini matura" z informatyki z losowanych zadań (waga oceny 4)
Planowane dwie kartkówki - losowo działów 5,6,7 i 8