CEL: NAUKA ALGORYTMIKI

WYKORZYSTUJEMY JĘZYK PROGRAMOWANIA PYTHON I SYSTEM UBUNTU Z LIBRE OFFICE


Semestr pierwszy

ZADANIE A
Termin do 23 grudnia

Wykonanie niewykonanego wcześniej projektu Codex1 lub Codex2 lub lub Scrum lub próbna matura (waga oceny 3)

ZADANIE B
Termin do 1 grudnia

Kartkówka
- losowo z działów 1,2,3 i 4 (waga oceny 2)

ZADANIE C (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu C, D, M1 lub M2)
Termin do 1 grudnia

Wykonanie testu T6 podstawy 1 przy rzutniku (6 losowych pytań) (waga oceny 1)

Semestr drugi

ZADANIE A (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu C, D, M1 lub M2)
Termin do 15 marca 

Zaliczenie testu T6 podstawy 2 przy rzutniku (6 losowych pytań) (waga oceny 2)

ZADANIE B (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu C, D, M1 lub M2)
Termin do 1 kwietnia

Zaliczenie testu X8 przy rzutniku (6 losowych pytań) (waga oceny 2)

ZADANIE C (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu D, M1, M2)
Termin do 1 kwietnia

Zaliczenie testu X9 przy rzutniku (6 losowych pytań) (waga oceny 2)

ZADANIE D (DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ Z INFORMATYKI) (ocena 6 dla posiadaczy Certyfikatu M2)
Termin ustalany z uczniami
Dodatkowa próbna matura z informatyki z losowanych zadań (waga oceny 3)
lub prezentacja projektu grupowego bazy danych dla osób nie zdających matury (waga oceny 3)