KLASA MATURALNA LICEUM

WYKORZYSTUJEMY JĘZYK PYTHON LUB JAVA


Semestr pierwszy

DEMONSTRATION OF KNOWLEDGE (do 15 listopada)
- Wykonanie niewykonanego wcześniej projektu wg zasad Codex 1a (waga oceny 3)

PRÓBNA MATURA Z INFORMATYKI organizowana przez nauczycieli informatyki z IILO (grudzień lub styczeń)
- Pierwszy arkusz z losowego rocznika (bez oceny, tylko dla zdających maturę)

DYNA DAY organizowany przez grupę Kopernik Code Team (styczeń lub luty)

- Możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji turnieju w Bombermana (jako uczestnik)

Semestr drugi

Rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych oraz omówienie pozostałych tematów.
Ćwiczenia w języku Python lub JAVA dla zdających maturę z informatyki.