NAJBLIŻSZE PLANY CODE KOPERNIK:

CO NOWEGO W SZKOLE:

KLASA TRZECIA I CZWARTA LICEUM

WYKORZYSTUJEMY JĘZYK PROGRAMOWANIA PYTHON I SYSTEM UBUNTU


Semestr pierwszy i drugi

SEMESTER PROJECT

- Wykonanie dowolnego niewykonanego wcześniej projektu z Codex1 (waga oceny 3)

ALGORYTMIKA

- Testy z losowych pytań ze zbioru zadań (waga oceny 1)